Spring til indhold

Børnehavebio

Børnehavebio

 

OBS! Tilmelding kun for institutioner

Rudersdal Kommunes Børnehavebio-filmklub har eksisteret i over 20 år. Hvert år planlægger og afvikler bibliotekerne i Rudersdal og Reprise Teatret programmet i samarbejde. 

Klubbens formål er at bibringe de helt små børn mellem 3 og 6 år en oplevelse af filmens og biografens magi. 

Repertoiret består af både klassiske og helt nye børnefilm, nogle med et klart pædagogisk sigte, andre af mere underholdende karakter. Vi tilstræber dog altid at vise film af bedste kvalitet og garanterer et lødigt indhold i forhold til målgruppen de 3 til 6-årige. 
 

Program for Børnehavebio 2023-2024